Sep 3 2008

Innvandring, løgn, statistikk og bloggere

Postet kl.: 04:20 - med følgende tema: observasjoner

 

Hjorthen har et innlegg som svar på dette innlegget fra Tankekorset.

Kort oppsummert så er Tankekorsets post et innlegg om hvor ille det står til med innvandringspolitikken i Norge, og h*n har da basert dette på en rekke utdrag av statistikker, i hovedsak fra SSB. Det h*n trekker frem er i hovedsak hvor mye kriminalitet og bruk av trygd innvandrere i Norge står for.

Hjorthen derimot har tilbakevist og kommentert alle punktene til Tankekorset i sitt innlegg.

Jeg la inn en kommentar hos Hjorthen, som jeg velger å kopiere inn her:

Jeg er da en av de ikke-sosialistiske, ikke-kommunistiske bloggerne. En av de som gjerne går inn for strengere innvandringskontroll til Norge. En av de som mener at vi så klart må ta inn vår kvote, som vi har forpliktet oss til gjennom internasjonale avtaler, av de som er på flukt og søker asyl, men som burde ha en strengere kontroll på de som IKKE er asylsøkere – man må kunne stille krav til de som skal bosette seg i et nytt land, og det første kravet må være at de kan forsørge seg selv og sin familie (om nødvendig).

Jada, jeg vet at det finnes en rekke etniske nordmenn som ikke kan forsørge hverken seg selv eller sin familie – det betyr ikke at vi skal tillate enda flere mennesker er i landet som ikke yter noe igjen til samfunnet.

Jeg er litt av den oppfatning at vi burde innføre green-cards her til lands også.

Men, samtidig så må det sies at UD og andre som har ansvar for kontroll og integrering av innvandrere og andre ikke alltid har logikk som sin sterkeste evne – som f.eks. når de kaster ut folk fra Norge som gjør sitt for samfunnet, som har jobb, gjerne er i forhold til norske statsborgere (som regel da bare en, men likevel) etc. Og samtidig lar folk som har alvorlige psykiske problemer etter forfølgelse og tortur i hjemlandet gå for lut og kaldt vann på asylmottak.

Jeg er på mange måter motstander av den norske innvandringspolitikken, og mener den kunne hatt godt av en revurdering og gjerne også innstramming på enkelte områder – samtidig skulle jeg ønske at det ble innført en verdisetting på enkeltindivider – altså, hvor mye kan de forventes å bidra med, faller de innenfor eller utenfor vår tilmålte kvote, etc.

Ja, jeg er kynisk, og nei, jeg bryr meg ikke om at man da setter en økonomisk verdi på et menneskeliv – selvsagt har et menneskeliv økonomisk verdi, eller kostnad, alt ettersom. Jeg mener at innvandrere bør bidra til det norske samfunnet som best de kan, og også at evt. kulturforskjeller som gjør at integrering ikke går så bra som det burde, bør legges igjen – kommer man til et nytt land for å skape seg en ny fremtid, så må man innse at man muligens må legge fra seg tradisjoner, fordommer og kulturen hjemmefra. Selvsagt er det ikke gjort på et minutt eller to – dette er noe som tar lang tid, men det forutsetter at også innvandrerne er åpen for andre kulturer, og løsninger.

Du trekker frem dette med tegningene av Muhammed, og reaksjonen til Andrine Sæther da de ikke fikk medhold i sitt krav om oppreising etter Se & Hørs reportasje. Nå bør det kanskje nevnes at det var dissens i Høyesterett, og at Se & Hør fikk medhold i sin anke med knappest mulig margin (3 mot 2). Uansett – det er forskjell på å lage en tegning av en fantasifigur, og publisere denne, og å ta fotografier av et bryllup, i en privat sfære, og å publisere dem – det første er noe som har blitt gjort utallige ganger opp gjennom årene, av de fleste statsledere, guder, gudebilder og andre – det andre er noe de fleste vil se på som en krenkelse av privatlivets fred.

Det å vitse om religiøse symboler bør ikke skape noe oppstuss, og i alle fall ikke legge grunnlag for å komme med dødstrusler – disse “kulturforskjellene” er noe jeg ikke klarer å forstå – er virkelig de muslimske landene (som i hovedsak ligger i midtøsten, Afrika og Asia) så “tilbakestående” og lite utviklet? Mitt inntrykk er “ja”, dessverre. Det er stor forskjell på allmennkunnskapen hos en gjennomsnitt bonde fra f.eks. Irak og en fra Norge, f.eks.

Jeg har likevel lyst til å uttale litt mer om denne saken her. Innvandrere som begår drap eller annen voldskriminalitet i Norge får som regel store oppslag i avisene – den senere tid (som i de siste par-tre månedene) så har det vært mange oppslag om spesielt Somaliske innvandrere som har begått voldshandlinger og overgrep, men samtidig så er det en del østeuropere som også gjør det til sport med blind vold på gaten, angriper uskyldige ofre etc. – disse hører vi lite om, da de nok ikke er innvandrere i ordets rette forstand, men folk som har dratt over grensen på “besøk” til Norge.

Uansett – innvandrere har vært mye oppe i media, de siste månedene, og de siste par årene. Som oftes virker sakene som blir slått opp å være det jeg kaller “fullstendig mislykket integrasjon”. Kulturforskjeller som ikke er forenelige med norsk kultur, f.eks. at kvinner har akkurat like rettigheter som menn, og at familie og ære ikke teller i forhold til lov og rett.

Og deri ligger mitt hovedpoeng. For at vi skal klare å få et fungerende felles samfunn, der innvandrere tar del i, og bidrar til det norske samfunn, så må innvandrerne være villig til å integrere seg – for all del, behold deres egen omgangskrets, hold dere til deres egne, behold deres religion – men forsøk å forstå at enkelte tradisjoner og kulturforskjeller må bli igjen i hjemlandet. Det nytter ikke å komme til et nytt land og kreve at alt skal tilpasses ens egen kulturforståelse. Lær dere norsk, gi kvinnene deres lov til å jobbe, om de ønsker det, slutt å se mistenksomt på enhver norsk person som forsøker å komme i kontakt med deres sønner og døtre – forsøk å tilpass dere den nye hverdagen.

Og til norske politikere og beslutningstagere – få på plass skikkelig psykisk ettervern til de innvandrerne og asylsøkerne som kommer hit på humanitært grunnlag – man har sett det flere ganger allerede, at de ofte har større problemer enn de klarer å hanskes med selv, og det får som regel fatale følger, dessverre som oftes for flere enn dem selv.

EDIT: Ser at forskjellige nettaviser i dag har artikler om at regjeringen ønsker å stramme inn asylpolitikken, men at forslaget skaper stor uenighet.Kan jo i denne sammenheng være verdt å få med seg.

Tags: , , , , , , , ,

20 kommentarer Blogglisten Add to Technorati Favorites

 
 


20 kommentarer hittil

 1. Maria Mytterist September 3rd, 2008 09:18

  Bra post, PoP!

  Maria Mytterists siste ytring: Jeg – en reaksjonær, bakstreversk quisling

 2. PoPSiCLe September 3rd, 2008 09:46

  Takk for det, Mytteristen. Jeg synes selv den ble litt rotete.

 3. Gunnar Andreassen September 3rd, 2008 11:29

  “får som regel store oppslag i avisene”… ???

  Kunne linket til mange oppslag hvor utenlandske gjerningsmenn står som “norsk”, “oslo-gutt” “27-åring” “ungdomssgjeng” osv.

 4. PoPSiCLe September 3rd, 2008 11:42

  Og… hvor mange av de sakene vil du huske om et år? (Ikke kveruler, jeg snakker om meningmann her nå).

  De sakene vi husker er de som blir vinklet, gjerne mot “gjerningsmannen er av Somalisk opprinnelse” eller “guttegjeng bestående av innvandrere” etc.

  Skal vi se, for å ta en liten kjapp oppramsing av saker jeg husker som har kommet mye opp i media, i Norge:

  Somalieren som angrep pilotene ombord i Kato Air-flyet.
  Somalieren som begikk trikkedrapet i Oslo.
  Guttegjengen som “terroriserte” jenter i en park i Oslo.
  Drapet, eller det antatte drapet, på Dung Tran Larsen i Bergen.
  Voldtektssaken ved et asylmottak på Østlandet.

  Bare noen kjappe saker jeg tok fra hukommelsen akkurat nå – jeg regner med at poenget ditt var at man like gjerne kan trekke frem saker der det er etnisk norske gjerningsmenn? Selvsagt kan man det, men om man ser på prosentvis fordeling av saker mellom de med etnisk norsk gjerningsmann, og de med en gjerningsmann av utenlandsk opprinnelse, kontra hvor mange potensielle gjerningsmenn det er med etnisk norsk bakgrunn, og utenlandsk bakgrunn, så vil man se at utlendingene er overrepresentert når det gjelder voldsforbrytelser.

 5. Gunnar Andreassen September 3rd, 2008 11:54

  Ja, utlendingene ER overrepresentert. Leste (riktignok i en avis ja) at irakere var overrepresentert over 700% i voldtektssaker. 700% – det er mye det.

 6. PoPSiCLe September 3rd, 2008 12:14

  http://www.rights.no/publisher/publisher.asp?id=46&tekstid=1546 <- jeg tipper du referer til denne saken her. Det er ganske mye ja – tallene er tabloide, men reelle nok de.

 7. Geir September 3rd, 2008 14:04

  Jeg reagerer litt på denne ekstreme vekten på hvorvidt vedkommende bidrar til samfunnet eller ikke. Det er faktisk ikke relevant. Naturligvis er det ikke relevant.

  Her må vi ha to tanker i hodet og skille mellom ren arbeidsinnvandring og innvandring av den mer solidariske og humanitære sorten.

  Når det gjelder arbeidsinnvandrere så kommer de hit for å jobbe. De er her fordi de trengs, fordi de representerer en form for arbeidskraft som Norge har bruk for. De kommer hit som innvandrere, søker ikke asyl eller flyktningestatus, og skal naturligvis behandles som innvandrere.

  Men det er viktig å få inn i skallen at dette GJELDER FAKTISK IKKE de som søker politisk asyl!
  Når det gjelder de som søker asyl eller opphold på humanitært grunnlag så er det KNAKENDE IRRELEVANT i hvilken grad de vil klare å “bidra til samfunnet” eller ikke. Det er faktisk TOTALT UINTERESSANT og det skal ikke legges noen som helst slags form for vekt på.

  Hva er det som SKAL legges vekt på? Jo rett og slett hvem som har det VERST. Hvem som TRENGER HJELPEN VÅR MEST! Det er faktisk det eneste relevante, alt annet er irrelevant. Så om det kommer en høyt utdannet IT-ingeniør fra et demokrati med fred og søker asyl, ja så tupp ham på ræva ut og be ham å få arbeidsgiveren hans til å søke om arbeidstillatelse for ham i stedet. Asylinstituttet er ikke til for mennesker fra fredelige og demokratiske land, og skal ikke brukes av dem.

  Derimot om det kommer en somalier med fryktelig krigstraumer som har det veldig vanskelig så bør han så aller høyst på lista vår over mennesker som trenger hjelp. Han skal naturligvis få komme inn. Men – og der er jeg enig med deg – den første formen for hjelp han trenger vil være profesjonell psykiatrisk hjelp, og det er derfor viktig å styrke det apparatet slik at han kan få seg noen måneder eller år på en psykiatrisk institusjon før han forhåpentligvis er frisk nok til å slippe ut i samfunnet og fungere som et normalt menneske. Hvorvidt han da bidrar for samfunnet i forhold til jobb eller ikke er forsåvidt opptil hans potensielle arbeidsgivere å vurdere. Vil de ansatte en analfabet som snakker dårlig norsk og har vært innlagt for store krigstraumer så all ære til dem for det. Hvis de ikke vil det, ja så får heller samfunnet være såpass solidarisk at vi andre er med å betaler trygden hans.

 8. reuel September 3rd, 2008 14:43

  Verden er et farlig sted, og Norge kan selvsagt ikke i lengden ta seg av alle som ikke har det bra eller som gjerne vil forsørges. Ja, uansett om man er en “menneskevenn” eller ikke.

  Man skulle kanskje tro at problemet ville minke ettersom menneskene fikk mer erfaring, men her viser det seg igjen at de ikke har evne (eller vilje) til å ordne opp.

  Det er to forhold som fører til innvandring og flukt, økonomiske forskjeller og kriger, også borgerkriger, pogromer, forfølgelse pga religion, stammetilhørighet, politisk syn osv.

  Da Folkeforbundet, og senere FN ble dannet, var noe av tanken at menneskene skulle få en ”verdensregjering” som skulle sørge for fred og sikkerhet, men dette måtte selvsagt også gå galt.
  Menneskene skulle “smi sine sverd om til hakker og sine sverd om til vingårdskniver, og de skal ikke lenger lære å føre krig” står det visstnok på statuen utenfor FN bygningen. (Sitatet er hentet fra de hebraiske skrifter.)

  Men det ser ut for at menneskene fremdeles er på prototyp stadiet, i alle fall har de ikke evnen (og viljen) til å følge enkle universelle regler for sameksistens. Her ligger egentlig hunden begravd, mennesket ble ikke laget med evnen til å styre over seg selv og andre. Man kan vel nesten si det slik at man forsøker å få mennesket til å utføre et arbeid som det ikke er laget for. Derfor går det også helt galt.

  Nå er det sikkert mange av darwinistene som hopper i stolen, men i følge dem selv og regelen om naturlig utvalg, så skulle jo mennesket i denne situasjonen ”utvikle” seg til en versjon 1.2 og derved klare oppgavene. Dessverre er det ikke slik. Mennesket er, i likhet med det meste, et resultat av design og ikke tilfeldigheter. Design manualen sier at ” dette vesen er ikke designet for å styre seg selv, men bør programmeres og smøres jevnlig. NB! Vesenet er utstyrt med en kollektiv selvutslettelsesmekanisme som blir trigget ved uvettig anvendelse.”

  Av denne grunn er – og vil alle forsøk på å styre menneskesamfunnet ende med fiasko dersom ikke ”programmeringen” er korrekt.

  Sorry, men det hjelper lite for regjeringen i Norge å forsøke å tette hullene. Det er liten nytte i det når hele diket raser sammen.

  Hva så?

  Det er viktig å ta et skritt tilbake for å skaffe seg et overblikk.
  Menneskeheten er på full fart inn i en katastrofe når det gjelder global oppvarming, energi, rent – og nok vann, resistente sykdommer, religiøs- og politisk uro og kamp om makten. Snart har Taliban og Al Quaida også tilgang på atomvåpen, så ustabilt regimet i Pakistan er for tiden. Tenk på at siden 1914 har hele verden utviklet seg i gal retning, – og det blir stadig verre.

  Skulle vi ikke sende en e-mail til Designeren og få ham til å sende oss en oppdatering av programmet?

  Mvh
  reuel

 9. Marius E. W. September 3rd, 2008 16:54

  Det er allerede konkludert (i målinger tatt fra det hele vestre-verden) at mange utlendinger, spesielt de fra Somalia har ett større tendans til og begå kriminalitet.

  Min mor er sammen med en fra Egypt, selv er jeg sammen med en fra Vietnam. Er glad i begge, så noen rasist eller sant er ikke jeg.

  Men når man ser hva som skjer i dag, i henhold til innvandringen så må noe skje, hvis ikke blir vi som både ett kultur og land slått ut.

  Har bodd mange år i både Vietnam/Kina, London, USA/Kanada og litt i Mexico. Jeg ser samme problemene der også.

  Når skal vi, som ett land, begynne og tenke på vår sikkerhet og velferd? Og slutte og ta inn alt for mange som ikke respektere vårt land, vårt folk og vårt kultur?

  Trenger man hjelp, er jeg der, og ønsker norge og gjøre det samma. Men hvis de folket som får hjelp, da driter i deg og ditt, så ærlig talt trur ikke de fortjener det!

  Mvh,
  Marius!

 10. Rakel September 3rd, 2008 21:07

  Du skriver: “slutt å se mistenksomt på enhver norsk person som forsøker å komme i kontakt med deres sønner og døtre – forsøk å tilpass dere den nye hverdagen”. Jeg mener det er minst like viktig at nordmenn og kvinner må slutte å se mistenksomt på enhver person med utelandsk opprinnelse som forsøker å komme i kontakt med deres sønner og døtre!

 11. PoPSiCLe September 4th, 2008 02:26

  Du forutsetter at vi er solidariske, nestekjærlige og ønsker å uselvisk hjelpe andre. Beklager, men jeg er ikke i den leiren der.

  Om folk skal få oppholdstillatelse her i landet, så burde det være en forutsetning at de innordner seg, og gjør sitt beste for å bidra – greit nok – har man manglende språkkunnskaper, krigstraumer mm. så er det naturlig nok skepsis til om vedkommende kan skjøtte en jobb – men det er mulig å gjøre en innsats for å forsøke.

  Selvsagt skal vi ta vare på de som kommer hit, som trenger hjelp og støtte – men så lenge det er som i dag, at de aller aller fleste asylsøkere ikke engang kan bekrefte sin egen identitet, og velger å ikke gi korrekte opplysninger, hvordan skal vi kunne tro på deres historier?

  Beklager, men jeg er av den oppfatning at ethvert menneske og befolkningsgruppe i stor grad er ansvarlig for sin egen skjebne. Dessverre er det store deler av verden som ikke har tatt inn over seg våre vestlige avtaler og ratifiseringer. Etter min mening er det enkleste vi kan gjøre å bare la dem finne ut av ting på egen hånd. Darwinisme i praksis, kanskje?

 12. PoPSiCLe September 4th, 2008 02:30

  Joda, jeg er enig med deg i det. Dog, selv om jeg vet at de finnes, så har jeg fremdeles til gode å se rasisme praktisert så overbevisende som innad i innvandrermiljøer (jeg trekker vekk ekstrem-miljøer som nasjonalister og ny-nazister).

  Innvandrere er ofte langt mer skeptisk til å få en svigersønn eller -datter av norsk opprinnelse enn omvendt.

  Man ser også at de fleste som inngår forhold og ekteskap på tvers av kulturforskjellene er de som er åpne nok til å forsøke å lære av hverandres kultur, og ikke de som desperat forsøker å beskytte sin egen kultur mot ytre påvirkning.

  Rasisme og forherligelse av egen kultur og tradisjoner er nok ganske likt fordelt mellom innvandrerbefolkningen og etniske nordmenn, men jeg vil si at innvandrerne har mest å tape på noe slikt, da de skaper en bevisst forskjell mellom seg selv og innbyggerne og det landet de har bosatt seg i.

 13. Geir September 4th, 2008 03:28

  Sosialdarwinisme aksepterer jeg ikke. Alle mennesker er faktisk moralsk forpliktet til å hjelpe de som har det vondt. Sånn er det bare.

  Når det gjelder de som ikke oppgir sin identitet så dreier det seg i hovedsak om to ting. Siling av fingeravtrykk er greit nok. De må gjerne prøve det, men da blir de bare internert i tre uker og så er sårene grodd og fingeravtrykk kan tas. Det trikset virker ikke, og det er egentlig ikke nødvendig å fiksere på det for noen som helst.

  Så er det det med å ødelegge pass. Der har det seg faktisk sånn at hvis noen faktisk gjør det så kan de ikke lenger sendes tilbake dit de kom fra, ettersom det landet da faktisk kan nekte å ta dem imot. Alle må la lov å oppholde seg ett eller annet sted, og det er ikke mulig å gjøre noe med. Men ved hjelp av fingeravtrykk (som de altså uansett ikke vil klare å la være å gi) så vil man etter hvert finne identiteten, og da vil man også kunne vite om historien deres er troverdig eller ikke. Dette tar tid, men det fungerer. Og med tilstrekkelig mange ansatte i UDI skal det naturligvis heller ikke trenge å ta årevis slik det alt for ofte gjør idag.

  Akkurat det er m.a.o. greit, men uansett har vi plikt til å hjelpe mennesker med traumer. Asylinstituttet binder oss til det og Norge har faktisk ratifisert det i en slik grad at det er å anse som norsk lov til evig tid. Ikke engang et FrP med grunnlovsflertall på Stortinget vil kunne endre på det – de er også pålagt å ta imot asylsøkere.

 14. Geir September 4th, 2008 03:30

  Dette er jeg ikke nødvendigvis uenig i, selv om man ikke skal generalisere om noe som helst. På samme måte som nordmenn flest (i hvert fall de to tredjedelene som ikke ville kunne finne på å stemme på Siv Jensen & co) ikke er rasister så er heller ikke muslimer flest rasister. Men det er ingen tvil om at det forekommer rasisme blant innvandrere like mye som blant nordmenn.

  Faktisk er en del muslimske menn svært like FrP-velgerne på mange områder: De er skeptiske til homofili, skeptiske til likestilling, er lavt utdannet og ofte skeptiske til vitenskap og folk med utdanning. Slik sett tror jeg at når FrP en vakker dag legger bort innvandringshetsen tror jeg faktisk denne gruppen kan bli av deres mest trofaste velgergrupper. Verdimessig sett står de FrP-velgerne svært nær,

 15. PoPSiCLe September 4th, 2008 03:45

  Moralsk forpliktet? Er du klar over hvor arrogant det høres ut? Jeg er da for pokker ikke “moralsk forpliktet” til å hjelpe ukjente mennesker som har det “vondt”, uansett hvor lite du aksepterer mitt synspunkt.

  Min moral og mine etiske retningslinjer er mine egne, og har lite å gjøre med dine. Et hvert menneske må selv kunne gjøre seg opp en mening og følge sin overbevisning – ingen skal kunne komme og si at “dette er jo forkastelig – det er ikke lov å mene noe slikt”.

  At man gjerne skal kunne finne ut av identiteten til de som kommer hit og søker asyl er greit nok – men det er pr. i dag ikke et godt nok samarbeid mellom landene i Schengen-avtalen til at dette blir godt nok gjennomført – hadde vi hatt sentrale registre der alt av informasjon om asylsøkerne ble registrert, så hadde det ofte vært enklere å finne ut av om noen driver med “asylsøkingshopping” mellom land i Europa, for å forsøke å finne det som er “idiotisk” nok til å ta dem inn. Dette er bevisst gjort, ofte, og er en kalkulering av vårt behov for å være nestekjærlig kontra etterrettelighet. Når vi får på plass en felles database over asylsøkere i Europa, og kostnadene for å finne ut den faktiske identiteten pr. asylsøker som kommer inn til landet uten papirer, da skal jeg si vi har kommet langt. Inntil da er situasjonen den at vi dessverre betaler overpris pr. sak som må etterforskes, og skal det settes inn tilstrekkelige ressurser så blir det enda mye dyrere.

 16. PoPSiCLe September 4th, 2008 03:50

  Det er så greit med folk som motsier seg selv når de argumenterer. Først er det “selv om man ikke skal generalisere om noe som helst” og så fortsetter du med å karakterisere alle som stemmer FrP som lavt utdannende molbomennesker som ikke skjønner realitetene.

  Man trenger ikke være akademiker eller ha et sosialistisk politisk standpunkt for å forstå sammenhenger i verden, eller kunne formulere seg.

  Det mest idiotiske i verden er når rene akademikere skal forsøke å forklare seg med at de er så mye mer opplyste fordi de har tilbrakt nesen i bøker hele livet. Personlig oppfatning – akademikere har i stor grad sin egen virkelighetsoppfatning, som gjerne er i den “politisk korrekte” sonen, og som reflekterer svært lite av den faktiske verden vi lever i. De har sjelden eller aldri behov for offentlige støtteapparat, bortsett fra helsevesenet, de har middels til godt betalte jobber, og er kremen av middelklassen. Altså de som har det godt i samfunnet. Generaliserer jeg nå? Javisst.

 17. peppe September 4th, 2008 12:30

  Hensikten med innvandringen begynner etter hvert å bli ganske åpenbar. Det er globalistene som står bak innvandringen.

  Marx forsøkte å skape revolusjon ved å sette arbeiderklassen opp mot kapitalistene. Hensikten var ødelegge den hvite, kristne sivilisasjonen, Den kommunistiske revolusjonen mislyktes i vest, fordi arbeiderne her ikke ville gjøre opprør mot kapitalistene. I Frankfurterskolen i 1930-årene analyserte man årsaken til at revolusjonen mislyktes i vest. Typiske proponenter for Frankfurterskolen som Gramsci & Marcuse forsøkte å finne nye klasser som kunne manipuleres og settes opp mot hverandre, istedenfor arbeidere mot kapitalistene. De bestemte seg for å bruke rase og innvandring som våpen i denne kampen for å splitte opp samfunnet, og de har hatt stor suksess med å skape motsetninger mellom hvite og svarte.

  Innvandringen er en del av denne splitt-og-hersk taktikken som går ut på å skape to klasser som står mot hverandre. Når de rasefremmede er mange nok, vil den herskende klassen oppfordre til rasemotsetninger og rasekrig. Det er for eksempel svært sannsynlig at regjeringen står bak skuddene mot Hvalstad asylsenter. Når innvandrerbefolkningen når et kritisk nivå, vil politikerne utføre provokasjoner som setter innvandrere opp mot nordmenn. Skuddene mot Hvalstad asylsenter ville være en typisk provokasjon fra politikernes side, med den hensikten å skjerpe motsetningene mellom innvandrere og nordmenn.

  Etter hvert som innvandrerbefolkningen øker i antall, vil politikerne utføre tilsvarende provokasjoner som skaper borgerkrig eller borgerkrigslignende tilstander i Norge. Dette da for å innføre politistaten i Norge. En befolkning med store, indre motsetninger vil være lett å styre etter ‘splitt og hersk’ metoden. Et slikt samfunn, hvor svarte står mot hvite og hvor det er borgerkrig eller borgerkrigslignende tilstander, kan lett manipuleres av en liten, herskende elite i et totalitært big-brother samfunn.

 18. Martin September 5th, 2008 23:39

  Les gjerne dette innlegget her om det er av interesse: http://tankekorset.com/2008/09/svar-til-hjorten-om-innvandringintegrering/

  Ellers godt å se andre bloggere som tør å ta bladet fra munnen :)

  Martins siste ytring: Svar til Hjorten om innvandring/integrering

 19. ut med svarting! November 3rd, 2008 22:50

  HOLD NORGE REINT, KAST UT NEGERPAKKET!

 20. PoPSiCLe November 4th, 2008 18:32

  Du står selvsagt fritt til å mene hva du vil om det, men anonyme kommentarer uten noen rasjonell begrunnelse, blir egentlig ikke tillagt mye verdi.

Legg igjen en kommentar

Dersom du skal komme med tilsvar på en kommentar, så går det an å trykke på "Svar på denne kommentaren"-linken under kommentaren du skal svare på - det gjør at ditt svar kommer direkte under kommentaren du svarer på, i en tråd, noe som gjør det enklere å følge med på diskusjonen.

CommentLuv badge

Arkiv


Kategorier


Link it up!


PS! I Blog You!


WP-plugins