Sep 8 2008

La oss prosedere i media igjen, værsåsnill!

Postet kl.: 08:07 - med følgende tema: nyhetsbilde

 

VG skriver i dag på lederplass om Viggo Kristiansens forsøk på å få gjenopptatt saken. For meg virker det som om VG allerede har tatt et standpunkt her, selv om de forsøker sitt beste for å skrive “objektivt”. Joda.
Det begynner jo bra:

Alle som mener at de er uskyldig dømt, har rett til å kjempe for sin egen frifinnelse. Også Viggo Kristiansen, som er dømt for de grusomme drapene på to småjenter i Baneheia.

Så… implisitt sier jo VG her at Kristiansen er den eneste som mener han er uskyldig dømt – “også Viggo Kristiansen”…

Gjennom de følgende avsnittene forklarer VG generøst at Klomsæt nok har tatt seg vann over hodet her, og overhodet ikke har noen sak, og neppe får gjennomslag for sin begjæring om gjenopptakelse.

De kaller vel tilnærmet Klomsæt en bedrager, som har gitt Kristiansen et håp om gjenopptagelse, uten å ha noe grunnlag for det. De påpeker også at en evt. gjenopptagelse vil være en enorm påkjenning for de etterlatte – uten å i det hele tatt kommentere at det jo også må være det for Kristiansen, gitt at han faktisk ikke er skyldig – slik han hevder.

Så kommer vel egentlig gullkornet:

Gjenopptakelseskommisjonen har vært et viktig tilskudd til norsk rettssikkerhet. Den har bidratt til at dommer som ble felt på sviktende grunnlag er omgjort. Den har også avvist omtalte saker som for eksempel Fredrik Fasting Torgersens ønske om en ny rettssak. Kommisjonen er en slags sikkerhetsventil, som i ettertid kan avgjøre om en straffesak har foregått på riktig måte.

Først slår altså VG fast at de har vært et viktig tilskudd til norsk rettssikkerhet, for så å si at “de også har avvist saker som f.eks. Fredrik Fasting Torgersens ønske om ny rettssak”. Ja, vi vet vel alle hvordan den saken endte. Dersom kommisjonen har for strenge kriterier, og ikke ser på saken som en helhet, så vil jeg ikke si at den fungerer som noen sikkerhetsventil.

VG poengterer at for å få en sak gjenopptatt, så må man presentere nye bevis. Dette er ofte vanskelig – dermed må man gjerne prosedere på at bevis som tidligere har blitt benyttet, muligens er feil, for dårlige, eller bare tolket på gal måte – samt evt. presentere mangel på bevis, og forsøke å gjøre et poeng ut av hva som burde vært gjort fra politiets side, som ikke ble utført.

Det er ikke slik norsk rettsvesen fungerer. Der gjelder prinsippet om at skyldspørsmålet avgjøres i retten, etter de reglene som gjelder for bevis, prosedyre og prosess. Slik bør det også være.

Et av poengene i denne begjæringen fra Klomsæt er vel nettopp det at reglene for bevis, prosedyre og prosess ikke har blitt fulgt særlig godt?

Jeg føler at VG, og enkelte andre i media igjen velger å forhåndsprosedere saken, før den engang er behandlet av gjenopptakelseskommisjonen. Og igjen, det er snakk om den fjerde statsmakt her – om noen tror at dommere og advokter, og hvem det nå er som sitter i en slik kommisjon, er umottakelige for påvirkning, så er de overveldende naive. Det er godt mulig Kristiansen er skyldig – det er også en mulighet for at han, som han påstår, ikke er det. Er det opp til avisene å bestemme det?

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

2 kommentarer Blogglisten Add to Technorati Favorites

 
 


2 kommentarer hittil

  1. 02.06. 2009
    viggo kristiansen kan henge seg på cella.

  2. PoPSiCLe June 2nd, 2009 13:40

    Tja… blir vel litt seint det – siden han allerede er ute, mener jeg.

Legg igjen en kommentar

Dersom du skal komme med tilsvar på en kommentar, så går det an å trykke på "Svar på denne kommentaren"-linken under kommentaren du skal svare på - det gjør at ditt svar kommer direkte under kommentaren du svarer på, i en tråd, noe som gjør det enklere å følge med på diskusjonen.

CommentLuv badge

Arkiv


Kategorier


Link it up!


PS! I Blog You!


WP-plugins