Oct 25 2008

Liveblogging: Hyperion Landsting – Dag 2, post 2

Postet kl.: 17:15 - med følgende tema: fritidsaktiviteter,observasjoner,underholdning

 

Vi fortsetter vår spennende Landsting-føljetong, der vi nå har kommet til stemmegiving på endringer til vedtekter og formålsparagrafer. Ting tusler og går, noe tregt… Alt skal jo debatteres opp og ned og i mente.

Noe sier meg at mye av debatten kunne vært unngått dersom man valgte å spesifisere ting nærmere i forslag og rapporter.

Etter lunsj:

Programdebatt. Den debatten der flest av delegatene tar ordet, fremmer forslag til programendringer og -forbedringer, og det som skaper mest engasjement.

Jeg har til og med tatt ordet i debatten – jeg, som i det store og hele føler at alle andre sier ting mye bedre enn meg 😀

Tags: , , , ,

Ingen kommentarer Blogglisten Add to Technorati Favorites

 
 


Ingen kommentarer

Legg igjen en kommentar

Dersom du skal komme med tilsvar på en kommentar, så går det an å trykke på "Svar på denne kommentaren"-linken under kommentaren du skal svare på - det gjør at ditt svar kommer direkte under kommentaren du svarer på, i en tråd, noe som gjør det enklere å følge med på diskusjonen.

CommentLuv badge

Arkiv


Kategorier


Link it up!


PS! I Blog You!


WP-plugins