Sep 6 2008

Uskyldig dømt?

Postet kl.: 19:41 - med følgende tema: nyhetsbilde

 

Viggo Kristiansen i Ila fengsel - Foto: Eivind PedersenViggo Kristiansen i Ila fengsel - Foto: Eivind PedersenViggo Kristiansen har de siste par dagene versert i media, da hans nye advokat Sigurd Klomsæt har begjært saken gjenopptatt.

(Les hele begjæringen her – OBS! .doc-filformat).

Viggo Kristiansen har aldri tilstått. Han har hele tiden hevdet han er uskyldig, og slik saken har blitt fremstilt i media de siste dagene, samt i begjæringen til Klomsæt, så tyder flere ting på at saken mot Kristiansen var forhåndsdømt, både av media og til en viss grad av påtalemyndigheten.

Det har fremkommet påstander om at enkelte bevis ikke ble etterforsket, samt at bl.a. en mobiltelefon som skulle plassere Kristiansen i nærheten av åstedet ikke kunne benyttes mot den angjeldende basestasjonen før den befant seg mange hundre meter unna.

Det var, slik saken blir fremstilt, faktisk ingen fysiske bevis overhodet som knyttet Kristiansen til åstedet, kun Jan Helge Andersens tilståelse og implikasjon av Kristiansen har bidratt til å avgjøre skyldsspørsmålet.

Flere andre bloggere har skrevet om saken, med varierende grad av partiskhet, og kommentarene i de forskjellige postene er til dels sterkt preget av følelser. Selvsagt er det normalt å føle sterkt i en sak som denne – dette er vel utvilsomt et av de grusomste drapene som har skjedd i Norge i nyere tid. Samtidig blir det feil når f.eks. moren til Lena Sløgedal Paulsen, Klara Sløgedal går ut og sier følgende:

– Jeg er sterk motstander av at man i det hele tatt forsøker å få saken gjenopptatt. Saken har vært og er en enorm påkjenning for oss pårørende. At saken igjen blir aktualisert, blir en ytterligere stor belastning.

og

– Sorgen og savnet etter Lena er fortsatt som et åpent sår. Etter mitt syn er det ingen tvil om at rett mann er dømt. Saken har tross alt vært behandlet i to rettsinstanser.

Man skjønner så klart at dette er vondt for foreldrene til de drepte jentene, men dersom feil mann er dømt, så er det jo fremdeles en drapsmann der ute – samt at det også må være en ekstrem belastning for Kristiansen – dersom han er feilaktig dømt.

Det er så klart enkelte ting som taler mot Kristiansen – bl.a. har det blitt poengtert at han virket følelseskald i retten, samt at han har brukt lang tid på å forsøke å få saken gjenopptatt. Kristiansens forklaring på det siste er at det har tatt lang tid å fordøye saken, og at han mener han i stor grad ble dømt på følelser, og at det dermed kan være greit å la saken bero noe tid før en evt. gjenopptakelse.
Faksimile: DagbladetFaksimile: DagbladetFølesesregisteret er forskjellig – enkelte har poengtert at Kristiansens oppførsel i retten tyder på psykopatiske trekk – for all del, det er en mulig forklaring.

Jeg tror dette kan bli en interessant sak, dersom den blir gjenopptatt – vi kan risikere å ha enda et justismord i saken om Baneheia-drapene, dersom bevisførselen viser seg å være mangelfull. Jeg kommer i alle fall til å følge saken videre i media, så får vi håpe at de kanskje denne gangen velger en litt mer nøytral vinkling enn da menneskejakten pågikk for fullt like etter at drapet ble kjent.

 

Tags: , , , , , , , , ,

52 kommentarer Blogglisten Add to Technorati Favorites

 
 


52 kommentarer hittil

 1. jka September 6th, 2008 23:12

  Dette er etter mitt syn et sannsynlig justismord. Det er kun en persom som faktisk kan knyttes til dapet ved DNA bevis, og det er Jan Helge Andersen. Alt som knytter Kristiansen til mordet er en påstand fra drapsmannen Jan Helge Andersen. Jan Helge oppnådde lavere straff ved å utpeke Viggo som hovedmannen.
  Viggo ble forhåndsdømt og pressen skrev at det spanske DNA laboratoriet arbeidet med å knytte Viggo til mordet lenge før resultatet forelå. Når resultatet kom viste det ingen sikker knytning til Viggo.

  Dette er mest sannsynlg en gal manns verk alene, og den mannen er Jan Helge Andersen.

 2. tore hansen September 7th, 2008 01:00

  Hadde jeg vært dommer hadde viggo vært hengt for lenge siden! ikke la denne djevelen få mere oppmerksomhet rundt seg! Man kan jo se at mannen er OND tvers imellom!!

 3. PoPSiCLe September 7th, 2008 01:30

  Da må vi vel konkluere med at det er bra at du ikke er dommer, eller hva?

  Man kan ikke se at noen er ond. Man kan studere en persons handlinger og væremåte, og danne seg et bilde av personen, men man kan ikke uten videre se at en person er ond.

  Hva definerer en person som ond, forresten?

 4. Kristian September 7th, 2008 02:53

  justismord har vi sett før, og politi og rettsvesen er bare mennesker de også. med all repekt, si at han blir frikjent, den samme instansen som dømte han vil da si at de tok feil. hvem skal vi da fortsette å kalle en syk satan?.. er man dømt av folket, så er man dømt av folket, og folket trives best med enkle sannheter. dessverre.

 5. Bob Hund September 7th, 2008 07:18

  Hva taler til Viggos fordel?
  Ingen fysiske bevis på at han var tilstede. Dette er vel eneste ubestridelige faktum.
  Derimot har hans vitneforklaring hans eneste alibi vært bygget på at han i de gjeldende timene rundt drapstidspunktet vært at han var sammen med Jan Helge. Han har ikke på noe tidspunkt klart å vise til andre vitner som kan styrke hans påstand om hvor han var på tidspunktet drapene ble begått.
  Når da Jan Helge velger å tilstå det hele etter fellende DNA-bevis, ja da faller også Viggos forklaring som et korthus.
  Jeg har verken juridisk utdannelse eller annen relevant kompetanse for å kunne uttale meg, men for at denne saken skal kunne gjenopptas burde det vel strengt tatt kunne legges frem nye bevis eller vitnemål?
  Alt annet blir vel strengt tatt drøvtygging og oppgulp av gamle bevis som allerede er veid og funnet for lett…

 6. PoPSiCLe September 7th, 2008 07:27

  Vel. Det at mobilen hans ikke kunne ha blitt benyttet der drapene skjedde, samt at ingenting heller implikerer ham på åstedet, samt at det faktisk eksisterer DNA-bevis som ikke er knyttet til hverken ham eller Jan Helge, tilsier at det i alle fall burde være grunnlag for å få saken tatt opp på nytt.

  Det at man gir falsk forklaring kan ha mange årsaker – f.eks. at man ikke har noe alibi – befinner du deg alltid i nærheten av andre mennesker, har samtaler, blir sett? Jeg kunne ikke gjort rede for over 70% av tiden jeg tilbringer rundt om – særlig ikke når jeg har fri – som regel er jeg enten hjemme, alene, eller sammen med kjæresten – ingen andre.

  Det er lett å tenke at “jamen, hvorfor lyve når man ikke har noe å skjule” – men det er ofte slik at man lyver fordi man tenker at det er en enklere løsning, og i tillegg kan det jo være at Kristiansen ikke hadde verdens beste forhold til politiet fra før (dette vet jeg ingenting om).

 7. siri September 7th, 2008 11:43

  ikke la dere lure. dette er bare ett spill fra galleriet fra viggo sin side. jan helge har ikke klart dette alene.jeg kan ikke tenke meg att jan helge vil sin kamerat så vondt hvis han ikke hadde vært med.under rettsaken så satt viggo med ett smil rundt munnen hele tiden så det er nok rett mann på rett plass dem har nå.er det ingen som tenker på dem som har mistet sine små.hadde han vært uskyldig så ville han anket og tatt saken opp igjen for lenge siden .så min mening er la viggo sone for det han har gjort.han er en forferdelig MANN.

 8. Gunnar Andreassen September 7th, 2008 11:52

  Er jo utrolig at man først NÅ leser om at det ikke fantes bevis som knytter han til drapene, kun en tvilsom vitneforklaring. Hmmmm…

 9. Realist September 7th, 2008 12:00

  Herregud, du kan da ikke se på folk om de er onde eller ikke? Mennesker som deg som mener slike ting framstår så selvgode og ekle at jeg blit helt kvalm. Viggo har ikke vært mors beste barn og han har sikkert merkelige ting ved seg men det er ikke dermed sagt at han er skyldig i disse grusomme mordene. Selv om han “ser ond ut”

 10. Cilje Sveen September 7th, 2008 12:06

  Jo, man kan i enkelte tilfeller se at mennesker er onde. Desverre kan man ikke se det på alle.
  Og det er vel sånn at ikke ALLE kan se det heller.
  Men ja, jeg ser det.

 11. HIS September 7th, 2008 14:57

  Det er for meg også første gang jeg hører at det ikke finnes fnugg av bevis. Faktisk så er der jo flere beviser på at han IKKE var i området.
  Allikevel blir han dømt i to instanser.
  For meg er dette bevis nok på at han var forhåndsdømt og ikke hadde en sjangs uansett. Vi “trengte” et par syndebukker.
  Justismord, i en eller annen form, skjer hver dag i Norge. Det kan være folk som er dømt helt feil, som ikke har noe med saken å gjøre, eller det kan være folk som blir dømt for mer enn hva de gjorde. Dette er, i mitt hode, en mye større urett enn en hvilken som helst forbrytelse. Hva med han (Viggo), som “hele Norge” er i mot? Hvordan skal han stå imot?
  Rettssystemet er altfor farget av svingninger i folket.

  Politi/påtalemyndighet har verdens letteste jobb i slike tilfeller, de vet at den de har funnet frem til kommer til å bli dømt. Se bare på Fritz Moen og Per Liland. Dømt for drap i samtiden, lett som bare det. Og når det da kommer en som vil kjempe for deres rett blir de frikjent, lett som bare det.
  Min mening er at påtalemakten og domstolen i slike tilfeller burde blitt påtalt for grov uforstand i tjenesten…

 12. PoPSiCLe September 7th, 2008 15:09

  Riktig. Vel, uttømmende bevisførsel bør kunne kreves, kun et vitneutsagn fra en mann som tjener på å implisere kompisen sin er vel egentlig ikke nok til å dømme noen for dobbelt drap og voldtekt.

  Det er godt mulig dette er et “spill for galleriet” fra Kristiansens side, men jeg mener likevel at det Klomsæt kommer med i begjæringen sin bør tas til følge, og dersom det har skjedd prosessfeil eller det ikke har blitt ført bevis som holder til å plassere ham på åstedet, så mener jeg at Kristiansen burde gå fri – vi kan ikke dømme noen for en så grusom forbrytelse kun basert på indisier.

 13. PoPSiCLe September 7th, 2008 15:11

  Riktig. Du ser vel “auraen” rundt personen, kanskje?

  Man kan ikke se om en person er ond eller ikke, utifra en kortvarig observasjon – man kan, som sagt, etter grundige studier finne trekk ved personer som f.eks. tilsier at personen faker følelser, eller har andre psykopatiske trekk (jeg trekker da en viss likhet mellom “ond” og psykopat her), men man kan fremdeles ikke se at personen er “ond”.

 14. Lill September 7th, 2008 16:12

  Etter å ha lest gjenopptagelsesbegjæringen må jeg si at jeg blir litt irritert for det blendverket som pressen styrt av politiet satte opp for oss. Jeg blir irritert over at vi ropte om rettferdighet overfor denne grusomme mannen.

  Om han her skyldig eller ikke er jo ikke spørsmålet. Spørsmålet er om han har fått en ordentlig rettssak. “Fair trial”-prinsippet er en menneskerett, og jeg kan ikke se at Viggo Kristiansen har fått det i denne saken.

  Politiet har bestemt seg for hvordan det hele har foregått, og etterforskningen og avhørene ble skreddersydd etter dette.

  Mange sier: hvorfor har han ventet åtte år med dette? Det tror jeg ikke han har gjort, det er åtte år senere han går ut i pressen med dette. Noe som slett ikke er samme sak. Tror vi Fritz Moen venta i 18 år for gøy? Neppe.

  Lills siste ytring: NAV er hurtige (for en gangs skyld)

 15. PoPSiCLe September 7th, 2008 16:36

  Det er nok også et poeng. For det første ble Kristiansens anke til Høyesterett avvist i 2002. Det er 6 år siden. Deretter har det nok både vært en vurdering ang. om det vil være verdt det, og om det er nok momenter til å fremme en begjæring om gjenopptakelse.

  Deretter skal man finne en advokat (som også skal være villig til, og ha tid til, å ta saken) og denne advokaten må sette seg inn og gjennomgå ganske mange tusen sider med rettsreferater, politirapporter og annet. Dette tar tid.

  Jeg ser ikke egentlig på det at det har gått 6 år som noen lang periode uten aktivitet fra Kristiansens side – jeg ser på det som en prosess som har ført frem til denne begjæringen om gjenopptakelse.

  Og, som du sier – slik saken fremstilles i dag, noe mer nøytralt av media, så ser det ikke ut som om begrepet “fair trial” var noe som kunne benyttes om den opprinnelige saken.

  Forhåndsprosedert og forhåndsdømt, av den fjerde statsmakt, vil jeg si, i stor grad.

  Vi får se hvordan det går videre, og om begjæringen blir tatt til følge.

 16. Lill September 7th, 2008 17:14

  Jeg håper den blir det, tatt i betraktning den elendige behandlingen av politi, rettsvesenet og den fjerde statsmakt.

  Om han blir dømt igjen, vil det likevel være verdt det, all den tid han da vil ha fått sin “fair trial”.

  Lills siste ytring: NAV er hurtige (for en gangs skyld)

 17. PoPSiCLe September 7th, 2008 17:42

  Det er jo nettopp det som er poenget. At selv om Kristiansen blir dømt igjen, så vil det denne gangen være en uttømmende rettsak, der alle punkter blir belyst, og fortrinnsvis der det kun er jurister som skal bedømme saken – jeg antar her at det vil være Høyesterett som tar for seg begjæringen, og evt. lar en evt anke gå igjennom – uten at jeg kjenner den faktiske saksgangen her.

 18. Lill September 7th, 2008 17:53

  Det er en egen gjenopptagelseskommisjon i Norge som tar stilling til saker som dette. Det er 16 ansatte som jobber med saker som blir tilsendt dem. De har dessverre stort arbeidspress og lang behandlingstid. Man må påregne inntil et års venting, etter hva jeg har forstått.

  Uten at jeg er hundre prosent sikker, går jeg ut i fra at en gjenopptagelse innebærer at saken blir startet på nytt fra “bunnen”. Altså med by- og herredsretten. Dette er fordi man antar at de første rettsakene er “gale” og må gjennomføres på nytt. Det er hvertfall slik det gjøres i saker der det har tilkommet nye bevis, eller man har funnet feil ved saksgangen, noe man jo mener å ha funnet feil ved i denne saken.

  Lills siste ytring: NAV er hurtige (for en gangs skyld)

 19. PoPSiCLe September 7th, 2008 18:08

  Ah, right. Så hele saken må fremmes på nytt ja, med samme saksgang. Okei, det kan jo ta enda lenger tid – her må man vel gjerne beregne noen år for å få satt opp saken, evt. anker, full belysning på bevis mm. Okei, jeg har ikke satt meg inn i hvordan gjenopptagelseskommisjonen arbeider, eller hvilke rutiner som blir fulgt, så jeg har null peil på akkurat den delen.

 20. Lill September 7th, 2008 20:00

  Etter at jeg har tenkt meg litt om, kom jeg på at en sak som skal opp på nytt skal opp i lagmannsretten. Beklager feilinfo. :)

  Lills siste ytring: Massesuggesjon og justismord

 21. PoPSiCLe September 7th, 2008 20:05

  Greit nok det :)

 22. mrtn September 8th, 2008 00:05

  Slik sett kan Jan Helge være vel så uskyldig som Viggo, eller Viggo kan være vel så skyldig som Jan Helge, eller Jan Helge kan være vel så skyldig som Viggo.

  Det fins ingen evig sannhet, og derfor har ikke Norge dødsstraff. En uskyldig kunne bli henrettet. Lovens strengeste straff er 21 års fengsel med forvaring, og det må vi kunne leve med.

  Alle dømmes “kun” på indisier. Viggo Kristiansen ville sannsynligvis ikke ha fått forvaringsdom hvis indisiene ikke var mange og sterke nok. Noe annet har vi ikke å dømme etter.

 23. Leisha Camden September 8th, 2008 00:11

  Nei, Cilje, det kan du faktisk ikke se!!!!

  Jeg håper du aldri noensinne blir innkalt til noen form for jurytjeneste. Ærlig talt.

 24. mrtn September 8th, 2008 00:13

  Helt korrekt. Følelsene Viggo Krisiansen snakker om eksisterer i ham. Det ble sagt av folk som kjente til Kristiansen at han aldri kom til å innrømme skyld. DET har i allefall holdt stikk. Han har ikke lært noen ting.

  Det ble snakket høyt om hvor mye terror og frykt Kristiansen spredte mens han gikk fri. Kristiansen var åpenbart et ondt menneske. Det er handler om å legge to og to sammen. Jan Helge + Viggo = Barnerovmordere.

 25. Bob Hund September 8th, 2008 00:15

  Massemedia gjorde noen feil under Baneheiasaken. Det kan man være enige om. Samtidig har de også spart almuen for en god del detaljer som ikke er kommet frem, og som Sigurd Klomsæt elegant hopper over. Man skal ikke sluke rått alt det Sigurd Klomsæt gulper opp. Mobilbeviset er et eksempel. Her har man faktisk dokumentert at Viggo KAN ha vært på stedet. Mens han hevder at det er umulig.
  Samtidig virker det litt merkelig at så mange mennesker med dette som sitt fagområde skal ha tatt feil. Men bevares, det kan jo skje. Saken må gjerne komme opp igjen hvis dette innebærer at Viggo skal få en om mulig mer rettferdig rettegang, men utfallet vil nok med all sannsynelighet bli det samme. Prisen vi har måtte betale er enorme følelsesmessige belastninger for alle impliserte, samt at media nok denne gang overhodet ikke vil spare oss for de grufulle detaljer som kom opp i rettsaken.
  Er vi tjent med dette?
  Er Viggo tjent med nok en gang å bli fremstillt i grufulle ordelag?
  For de som måtte ha interesse av saken, er dette kanskje en nyttig link: http://www.fvn.no/nyheter/kristiansand/article609939.ece
  Her kan man se et lengre videoklipp
  fra en paneldebatt med bla. Klomsæt og flere journalister som dekket saken.

 26. mrtn September 8th, 2008 00:21

  Det fins ikke annet å dømme etter. Verden er hypotetisk. Alt er mulig, og derfor har vi ikke dødsstraff – fordi det fins ingen sikker sannhet. Nynazister hevder at Jødeutryddelse aldri fant sted. Selvsagt er de i sin fulle rett til å mene det. Men flertallet bestemmer (for å si det slik). Vi tror at vi vet. Derfor må vi kunne leve med 21 år og forvaringsdom, og ikke dødsstraff.

  Tilstrekkelig mange indisier peker ut Kristiansen. Han var en demon mens han gikk fri, og spredte terror og frykt. I tillegg satt han, som siri helt riktig påpeker, og gliste under rettsaken. Sånt gjør kun er person som “ikke skjønner noen ting”.

 27. mrtn September 8th, 2008 00:27

  Til alle som mener at det er begått justismord mot Krisiansen (fordi “det skjer hver dag”). Hvorfor engasjerer dere ikke dere i langt mindre alvorlige saker? Det virker som at dommen er så hard at det ryster dere. Men saken dreier seg ikke om veksenapping. Det er rovmord mot to barn samt grov voldtekt Jan Helge og Viggo er dømt for. Dere skal være glad for at Norge ikke har dødsstraff.

 28. PoPSiCLe September 8th, 2008 00:45

  Uhm? Jan Helges DNA ble funnet på åstedet. Han har også tilstått. Det er vel kanskje litt mer enn “indisier”?

 29. PoPSiCLe September 8th, 2008 00:48

  Hvem pokker vil bli spart for detaljer? Om man først skal prosedere saken i media, så bør i alle fall alle detaljer komme frem. “Er vi tjent med dette?” Så klart er vi tjent med det – om folk er for fintfølende, så får de heller la være å følge med.

  Jeg vet i alle fall at jeg heller vil ha for mange detaljer, enn for få.

  Så klart er det en belastning for pårørende om saken kommer opp igjen, med alle sine grufulle detaljer, men det er da ingen unnskyldning for å ikke få alle bevis på bordet, og sett på saken fra alle vinkler?

 30. PoPSiCLe September 8th, 2008 00:50

  Uhm. Du har noen merkelige teorier. Ifølge deg, så er alt bare illusjoner, og ingenting er egentlig sannhet. At nynazister hevder at jødeutryddelsen aldri fant sted er så klart deres mening – men det gjør den jo ikke på noen måte sann? At “flertallet bestemmer” regner jeg med er en annen måte å si at “seierherrene skriver historiebøkene” på, men det er vel bevist utenfor enhver tvil at mange, mange, mange jøder døde under krigen, og at de ble inkarnert i arbeids-/dødsleirer. Antallet kan sikkert diskuteres, men at det var en eksplisitt forfølgelse finnes det nok fakta til å underbygge.

 31. PoPSiCLe September 8th, 2008 00:52

  Fordi mindre alvorlige saker ikke får store konsekvenser for hverken angriper eller offer? En veskenapping får sjelden alvorlige konsekvenser – kanskje mister man noen kroner, og en mobil – sjelden noe mer. En veskenapper får kanskje en måned eller to i fengsel, alt etter omstendighetene. Dette er ikke noe å engasjere seg i – dessuten er også sannsynligheten for at veskenapperen blir tatt så liten at det er lite av denne typen saker å faktisk ta for seg…

 32. Lill September 8th, 2008 00:56

  Jeg mener at Klomsæt ikke har sagt det er umulig at han kan ha vært på åstedet, snarere usannsynlig. Dette på grunn av disse meldingene. Altså han kunne ha lagt fra seg telefonen et sted, begått ugjerningen på ca 40 minutter (voldta, drepe, kle på likene, gjemme), for så å sende neste SMS.

  Dessverre er det slik i Norge at man ikke gjenopptar saker uten nye bevis, særlig saker som er avvist av kjæremålsutvalget. Fasting Torgersen er et eksempel på dette. Likevel har kommisjonen anledning til å gjøre nettopp dette, altså ta opp saker pga saksbehandlingsfeil og til og med dårlig forsvarer.

  Lills siste ytring: Massesuggesjon og justismord

 33. gauder September 8th, 2008 02:47

  Hadde jeg vært uskyldig tiltalt i en slik sak tror jeg nesten jeg også ville ha sittet med et slags “glis” i ansiktet gjennom rettssaken. Simpelthen fordi det hele hadde vært oppfattet som så surrealistisk at jeg ikke kunne annet.

 34. mrtn September 8th, 2008 08:48

  At situasjonen oppleves som surrealistisk, utelukker ikke Viggo Kristiansen som barnerovmoderder. Og hvis du mener at også du kunne sitte å glise slik under en så alvorlig tiltale så vil jeg anta at du er litt av en drømmer. Du har problemer med å forstå verden rundt deg. Men det er ikke uvanlig at noen skulle ønske at de var som Billy the Kid og andre (kjente) forbrytere og voldmenn og drapsmenn. Du bør kunne åpne for at det må være umodne sjeler som uttaler seg slik. Utelukke det, kan du ikke for da fanger du deg selv i nettet.

 35. mrtn September 8th, 2008 08:52

  Justismord bør være en prinsipp-sak. Er man uskyldig så er man uskyldig. Og ærlig talt greier jeg ikke å ta deg alvorlig.

 36. PoPSiCLe September 8th, 2008 08:54

  Du er noe usammenhengende, men ok – det at noen opptrer på en “surrealistisk” måte, som f.eks. å glise når de sitter og blir anklaget for grove barnedrap, kan være en forsvarsmekanisme – man stenger rett og slett ute virkeligheten, og “drømmer seg bort”. Velger å ikke konfrontere problemet.

  Resten av kommentaren har jeg store problemer med å skjønne hvor du vil med, så jeg velger å ikke kommentere det.

 37. mrtn September 8th, 2008 09:00

  Hvis du ikke behersker fremmedord så bør du ikke bruke dem. Din bruk både av “inkarnert” og “eksplisitt” er malplassert og fremkaller mild latter. Ikke forsøk å utgi deg for noe du ikke er. Du framstår som mer og mer “teit”. Derfor snakker du nok også høyt om Kristiansen sin uskyld.

  Teoriene “mine” har du ikke grunnlag for å forstå.

 38. PoPSiCLe September 8th, 2008 09:07

  Beklager – det var selvsagt ikke “inkarnert” jeg mente – det var “internert” det skulle stå. Går innimellom litt fort i svingene. Jeg skjønner dog ikke hva du klager på “eksplisitt” for – det betyr bl.a. “tydelig” eller “klart” – hva er det med min bruk av ordet du mener fremkaller latter?

  Jeg sier da ikke at Kristiansen er uskyldig – jeg sier at slik saken fremstilles i media pr i dag, dvs. om man leser det som media prosederer, og begjæringen til Klomsæt, så virker det å være flere bevis som har blitt lemfeldig behandlet. Noe som burde gi ham rett på en ny prøving av saken, i alle fall i min bok.

 39. PoPSiCLe September 8th, 2008 09:10

  Selvfølgelig er justismord en prinsippsak – men du må da være enig i at det har mer alvorlige konsekvenser når man blir dømt for dobbeltdrap enn når man blir dømt for å rappe en veske?

  Jeg gidder ikke “prinsipielt engasjere” meg – jeg velger å engasjere meg når det er noe litt utenom det vanlige som dukker opp – jeg har mer enn nok å ta meg til uten å skulle kjempe for ting pga. prinsipper.

  For å sitere Groucho Marx: Those are my principles. If you don’t like them I have others.

 40. Tja... September 8th, 2008 10:44

  …det med mobil-“beviset” viser vel ingenting? Jeg er sikker på at mange som meg har opplevd at tid for meldinger og DEKNING varierer i stor grad. En sendt melding kan bli mottatt neste dag, og DEKNING varierer ustanselig avhengig av vær og føre

 41. mrtn September 8th, 2008 11:55

  “PoPSiCLe reply on September 8th, 2008 09:07:

  Beklager – det var selvsagt ikke “inkarnert” jeg mente – det var “internert” det skulle stå. Går innimellom litt fort i svingene. Jeg skjønner dog ikke hva du klager på “eksplisitt” for – det betyr bl.a. “tydelig” eller “klart” – hva er det med min bruk av ordet du mener fremkaller latter?”

  Du stiller spørsmål til meg, men du legger ikke igjen “Svar på denne kommentaren” til meg. Men OK.

  Et annet sted så jeg at du bruker ordet “inklisitt” (jeg finner det ikke igjen akkurat nå, og tror at jeg gjengir det korrekt.

  Jeg tror du mener å skrive “implisitt” (som betyr det motsatte av “eksplisitt”). Og denne gang var “inklisitt” like malplassert som du brukte “eksplisitt”.

  Den vanlig bruken av ordene (implisitt og eksplisitt) er i mellommenneskelig kommunikasjon.

  Eks.

  Eksplisitt: Du må tørke av vinduet.

  Implisitt: Vinduet må tørkes av (og du får en klut lagt på bordet foran deg).
  (snakker vedkommende til seg selv, eller snakker vedkommende til deg? Når kluten kommer på bordet foran deg, bør det ikke være rom for tvil, og mening/meningsløshet framgår ofte ut fra konteksten.)

  Det er riktig som du sier at eksplisitt er klar og tydelig, og det fremgår av mitt eksempel. Den eksplisitte talehandlingen er nærmest ikke til å misforstå.

  Det er heller ikke den implisitte talehandlingen, men det hender at noe som blir sagt implisitt IKKE er like tydelig. Det er en slutning du selv må trekke, og slutningen bør være korrekt, ellers ender det i kommunikasjonssvikt.

 42. Shamini September 8th, 2008 13:39

  Viggo Kristiansen har modnet på tiden i fengsel? Han så jo riktig bra ut, og slett ikke så… tilbakestående ut lenger. 😛

 43. PoPSiCLe September 8th, 2008 19:50

  “Svar på denne kommentaren” er ikke noe jeg “legger til” – det er en funksjon – og den har en trådlimit på 5, noe som gjør at det 5te svaret ikke får en “svar på…”. Kanskje jeg endrer det, vi får se.

  “Inklisitt”? Det tviler jeg sterkt på. Jeg har ikke for vane å skrive ord som ikke eksisterer, selv om jeg innimellom har en skrivefeil eller to. Men gi meg gjerne info dersom du finner igjen posten – jeg har søkt gjennom databasen, men finner ikke ordet i den formen i alle fall.

  Jeg vet godt hva både implisitt og eksplisitt betyr – og jeg spør igjen hva med min bruk som er feil. “Den vanlieg formen” er greit det, det betyr ikke at min bruk var feil, bare at det var en uvanlig bruk av ordet.

 44. PoPSiCLe September 8th, 2008 19:56

  Jeg liker at du fokuserer på det viktige i denne saken! 😀

 45. Shamini September 8th, 2008 20:06

  Helt ærlig, denne saken interesserer meg ikke det minste. Kristiansen og Andersen ble tatt for drapene, familien har helt sikkert avfunnet seg med det – selv om de nok aldri kommer over det. Skal man nå begynne å jatte drit om at “ånei, det er kanskje ikke Kristiansen likevel – for vi er så jævla dumme at vi ikke kan gjøre jobben vår”, og rippe opp i det igjen?

  Det provoserer meg at “alle” først hyler og skriver om å bure dem inne for å få rettferdighet, og så når det nå dukker opp noe som kan tyde på at dommen kanskje er feil, så hyler alle om “justismord”. Patetisk.

 46. PoPSiCLe September 8th, 2008 20:24

  Tja. Det vil jo faktisk være et justismord, dersom det er gjort saksbehandlingsfeil og bevisførselen har vært mangelfull. At noen blir tatt og dømt for en forbrytelse gjør det ikke absolutt sikkert at de faktisk har gjort det de er beskyldt for.

  Helt ærlig – hva familiene føler er jo egentlig fullstendig uvesentlig, selv om saken, da den ble prosedert i media og Kristiansen og Andersen begge ble forhåndsdømt (uvesentlig om de begge er skyldig eller ikke, i denne sammenheng), ble prosedert på hvor grusom denne handlingen var, og hvor jævlig familiene har det. Selvsagt har de det jævlig, det skjønner vi jo alle, men fremdeles er det feil dersom noen som er uskyldig skal bli dømt for noe de ikke har gjort.

  “It is better that ten guilty persons escape than one innocent suffer.” — Sir William Blackstone

 47. Jr September 8th, 2008 22:15

  Jan Helge Andersen ble dømt etter å ha tilstått da DNA bevis knyttet ham til ugjerningene. Han valgte å navngi sin medskyldige!

  De som da snakker om indisier må slå opp i ordboken!

  Om Viggo Kristiansen er skyldig eller uskyldig vet bare Viggo og Jan Helge. Jan Helge mener at kameraten var med så får en stille spørsmål om Jan Helge bare ville “ha med seg kameraten” i fengsel for å slipe å være alene. Basert på vitneutsagn og tilståelse fra Jan Helge så er Viggo Kristiansen dømt. Kanskje en skal stille spørsmål ved alle kriminalsaker hvor personer dømmes basert på vitner ? lol

 48. mrtn September 8th, 2008 23:27

  PoPSiCLe reply on September 7th, 2008 07:27:

  Vel. Det at mobilen hans ikke kunne ha blitt benyttet der drapene skjedde, samt at ingenting heller implikerer ham på åstedet

  Det må ha vært denne (“implikerer”). Jeg skjønner ikke hva “implikerer” skal bety. Det ser ut til å skulle være avledet av ordet “implisere”, og det kommer igjen av “implisitt” (uutalt/ikke uttalt/underforstått).

  Når jeg skriver “den vanlige formen” kan det tolkes omtrent som “riktig bruk” av ordet. Men jeg ville ikke skrive riktig og feil, som om jeg kunne gjøre det kanskje. Det er feil det du skriver.

  Jeg finner det merkelig at du roter med fremmedord. Du skriver godt ellers. De ord jeg har påpekt hos deg brukes av akademikere. Det er unntaket av akademikere som ikke behersker disse ordene.

 49. mrtn September 8th, 2008 23:28

  Rettelse: det skal stå

  selv om jeg kunne gjøre det.

 50. Lene Wold September 8th, 2008 23:42

  Hva har dette med saken å gjøre i det hele tatt?
  Fint folk tror og mener, men tror det er best å overlate dette til politiet, som er utdannet, og kan dette.

 51. Viggo K September 9th, 2008 09:42

  Så han vil ha en løgndetektor-test?
  Han kjenner seg nok rimelig sikker på at han kan LURE en slik maskin. Noe har han vel lest de siste årene. Jeg kunne være villig til å tilby han en høyt anerkjent psykiater eller psykolog som via sin erfaring kan uttale seg kvalifisert om hva som skjer inne i hodet til klienten.
  Er det noen som husker Berthold Grünfeld?

 52. jka September 9th, 2008 19:31

  Sitat fra kommisjonens rapport:

  “Jan Helge Andersen forteller ikke av seg selv at Vigge Kristiansen også er gjerningsmann – ikke før politietterforsker Geir Hansen – til Jan Helge Andersen – eksplisitt gir uttrykk for at Jan Helge Andersen kanskje selv er et offer i denne saken.”

  Dette ligner mer og mer på et justismord. Jan Helge ble oppmuntret til å legge skylden på en annen og fikk strafferabatt for dette.

Legg igjen en kommentar

Dersom du skal komme med tilsvar på en kommentar, så går det an å trykke på "Svar på denne kommentaren"-linken under kommentaren du skal svare på - det gjør at ditt svar kommer direkte under kommentaren du svarer på, i en tråd, noe som gjør det enklere å følge med på diskusjonen.

CommentLuv badge

Arkiv


Kategorier


Link it up!


PS! I Blog You!


WP-plugins